Warmtenet aanleg proeftuin Blok-2 start in het 4e kwartaal 2023

De partners van het Gasvrijproject (Intermaris, SVP en de gemeente Purmerend) hebben moeten besluiten om de start van de aanleg binnen de proeftuin van Blok-2 Rijnstraat en omgeving uit te stellen naar het 4e kwartaal 2023. De reden hiervoor is dat er voor SVP tussentijds de mogelijkheid is gekomen om een rijkssubsidie aan te vragen. Financieel betekent het dat na toekenning van deze ‘Warmtenetten Investeringssubsidie’ (WIS) er alleen al voor Blok-2 maximaal rond de 1.4 miljoen euro extra beschikbaar komt.

Bij toekenning van de rijkssubsidie kunnen dan meer woningen in de proeftuin op het warmtenet worden aangesloten. Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de duurzaamheidsdoelen binnen de gemeente Purmerend en voor het verminderen van de CO2-uitstoot. De aanleg van de leiding voor het warmtenet duurt ongeveer 7 maanden. De eerste woningen in Rijnstraat en omgeving worden binnen drie maanden na de start van de aanleg afgekoppeld van het gas. Natuurlijk alleen als de weersomstandigheden het toelaten. De planning van het warmtenetbedrijf SVP is dat de werkzaamheden in de Rijnstraat en omgeving na de zomer 2024 zijn afgerond.

Ondertussen gaat de voorbereiding bij woningeigenaren aan de elektriciteitsvoorziening in Blok-2 gewoon door. Binnenkort start de aannemer met de aanpassing aan de meterkast bij de deelnemende woningeigenaren. Nadat de elektriciteitsvoorziening kosteloos is verzwaard kunnen woningeigenaren met een door de gemeente verstrekte subsidie voor een inductiekookplaat overstappen naar elektrisch koken.

In Blok-2 zijn in totaal 248 woningen. Dit is onderverdeeld in 156 woningeigenaren en 93 huurwoningen van woningbouwcorporatie Intermaris. Inmiddels zijn de bewoners van meer dan 92% van het totaal aantal woningen akkoord om over te stappen van het gas. Hiermee is het eerder door de gemeenteraad vereiste percentage van 85 % ruim gehaald. Voor woningeigenaren die twijfelen blijft het tot de start van de aanleg nog steeds mogelijk om kosteloos over te stappen naar het warmtenet van SVP.